Đồng hồ Vietnam Airlines


Đồng hồ để bàn 150.000 vnd

---------------------Đồng hồ treo tường bằng gỗ

size: 30 x 40cm ( hết hàng)

Size: 40x60cm ( hết hàng)

Size: 60 x 90cm Giá 750.000 vnd

Size : 80 x 120cm Giá ( hết hàng)