Du lịch Trung Quốc


 

MÃ TOUR

DU LỊCH

TRUNG QUỐC

THỜI GIAN

KHỞI HÀNH

PHƯƠNG TIỆN

GIÁ TOUR

TRẺ EM

(3-11T)

TQ01

Phượng Hoàng cổ trấn- Thất Tinh Sơn - Phù Dung Trấn 

6N5Đ

Thứ 6

Đường Bộ

7.490.000

5.540.000

TQ02

Trương Gia Giới - Thiên Tử Sơn- Phượng Hoàng Cổ Trấn- Hồ Bảo Phong

6N5Đ

Thứ Tư

Đường bay

13.590.000

11.550.000

TQ03

Trương Gia Giới - Thiên Tử Sơn- Phượng Hoàng Cổ Trấn

5N6Đ

Thứ 2

Đường bay

12.590.000

10.700.000

TQ04

Nam Ninh- Thanh Tú Sơn- Thái Bình Cổ Trấn

3N2Đ

Thứ 6

Đường Bộ

3.890.000

3.300.000

TQ05

Lào Cai- Hà Khẩu- Bình Biên- Mông Tự

2N1Đ

T3 & T7

Đường Bộ

3.090.000

 

TQ06

Lào Cai- Hà Khẩu- Bình Biên- Mông Tự- Kiến Thủy- Di Lạc

3N2Đ

Thứ 6

Đường Bộ

3.990.000

3.390.000

TQ07

Thiên Đường Hạ Giới Thành Đô- Cửu Trại Câu

5N4Đ

Tạm dừng

Đường Bay

15.990.000

13.990.000

TQ08

Thiên Đường Hạ Giới Thành Đô- Cửu Trại Câu (Nam  Ninh – Thành Đô – Lạc Sơn Đại Phật – Tùng Phan Cổ Trấn – Cửu Trại Câu)

7N6Đ

13,20,27/7

Đường Bộ

11.990.000

10.190.000

TQ09

Bắc Kinh- Tô Châu- Hàng Châu- Ô Trấn- Thượng Hải

8N7Đ

25/6

Đường Bay

19.490.000

16.560.000

TQ10

Thượng Hải- Hàng Châu- Tô Châu- Bắc Kinh

6N5Đ

23/7

Đường Bay

21.990.000

 

TQ11

Hải Khẩu- Hải Hoa Đảo- Tam Á

5N4Đ

19,26/6

Đường Bay

9.490.000

  

 

 

 

 

 

TQ01

 

 

 

 

 

 

TQ02

 

 

 

 

 

 

TQ03

 

 

 

 

 

 

TQ04

 

 

 

 

 

 

TQ05

 

 

 

 

 

 

TQ06

 

 

 

 

 

 

TQ07

 

 

 

 

 

 

TQ08

 

 

 

 

 

 

TQ09

 

 

 

 

 

 

TQ10

 

 

 

 

 

 

TQ11