Du Lịch Đà Nẵng


 

DU LỊCH ĐÀ NẴNG

Mã Tour

Điểm tham quan

Thời gian

Khởi hành

Giá Tour

ĐN332

HUẾ – ĐỘNG PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ – SƠN TRÀ – HỘI AN -BÀ NÀ

5N4Đ

T2 & T6

3.890.000

ĐN331

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ  – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

5N4Đ

T 4& T7

3.890.000

ĐN731

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILLS – HỘI AN – SƠN TRÀ – HUẾ – QUẢNG BÌNH

5N4Đ

 

4.250.000

ĐN627

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – NÚI THẦN TÀI 

4N3Đ

Hàng ngày

3.380.000

ĐN629

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – RỪNG DỪA BẢY MẪU

4N3Đ

Hàng ngày

3.250.000

ĐN631

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – CỐ ĐÔ HUẾ – RỪNG DỪA HỘI AN

4N3Đ

Hàng ngày

3.850.000

ĐN222

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILLS – HỘI AN – SƠN TRÀ- HUẾ

4N3Đ

Hàng ngày

3.780.000

ĐN623

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS

4N3Đ

Hàng ngày

2.690.000

ĐN226

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM- HỘI AN – SƠN TRÀ

4N3Đ

Hàng ngày

3.390.000

ĐN229

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – NÚI THẦN TÀI – HỘI AN – SƠN TRÀ

4N3Đ

Hàng ngày

2.650.000

ĐN633

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – DU THUYỀN SÔNG HÀN

4N3Đ

Hàng ngày

3.080.000

ĐN336

ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – HỘI AN – HUẾ – ĐỘNG PHONG NHA

4N3Đ

T5 và CN

3.690.000

ĐN223

ĐÀ NẴNG – RỪNG DỪA 7 MẪU – HỘI AN – BÀ NÀ HILLS

4N3Đ

Hàng ngày

3.280.000

ĐN624

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – CÙ LAO CHÀM

3N2Đ

Hàng ngày

3.050.000

ĐN628

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – RỪNG DỪA

3N2Đ

Hàng ngày

3.050.000

ĐN225

ĐÀ NẴNG – HUẾ – HỘI AN – SƠN TRÀ – CẦU VÀNG BÀN TAY BÀ NÀ HILLS

3N2Đ

Hàng ngày

3.390.000

ĐN227

ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS

3N2Đ

Hàng ngày

3.390.000

ĐN221

ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS

3N2Đ

Hàng ngày

2.880.000

ĐN337

ĐÀ NẴNG – HUẾ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

3N2Đ

Hàng ngày

2.780.000

ĐN228

ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI – HỘI AN – BÀ NÀ HILLS

3N2Đ

Hàng ngày

3.280.000

ĐN622

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – CỐ ĐÔ HUẾ

3N2Đ

Hàng ngày

3.250.000

ĐN626

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS – NÚI THẦN TÀI

3N2Đ

Hàng ngày

3.200.000

ĐN621

ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SƠN TRÀ – BÀ NÀ HILLS

3N2Đ

Hàng ngày

3.200.000