Bình giữ nhiệt các hãng


Bình giữ nhiệt inox 2 lớp 500ml
Giữ nhiệt: 4-6h 
Giá sản phẩm : 150.000 vnd
---------------------
                                                     Bình giữ nhiệt inox 2 lớp 1.500ml
Giữ nhiệt: 18-24h 
Giá sản phẩm : 250.000 vnd