Biển vẫy hàng không


 Biển vẫy, biển hút nổi mika hộp đèn

- size 40 cm + 20cm chân = 750.000 vnd
- Size 60cm + 20cm chân = 1.100.000 vnd
Chỉ cần 2 biển là trưng đủ 4 hãng nội địa :
Chiếc 1 : 1 mặt Vn , mặt sau Vietravel
Chiếc 2: 1 mặt Bb , mặt sau Vj